Demonstrantin: White Silence = Violence

Demonstrantin: White Silence = Violence "

Copyright: © Ernst Wilhelm Grueter, Alle Rechte vorbehalten, 2020

Demonstrantin: White Silence = Violence | Justice for George Floyd – Stop Killing Blacks | 20200605 | Hamburg | Deutschland

Download | Email an Ernst Wilhelm Grueter

Galerie
Antirassismus | Galerie

Custom
‘ewg_att_cat_tech’ => ‘template:antirassismus’

iptc
array (
‘1#090’ => ‘%G’,
‘1#000’ => ‘4’,
‘2#000’ => ‘4’,
‘2#005’ => ‘Demonstrantin: White Silence = Violence’,
‘2#015’ => ‘Antirassismus’,
‘2#025’ => ‘ARRAY(Black Lives Matter,Losungen,Black Lives Matter, Losungen)’,
‘2#040’ => ‘1’,
‘2#055’ => ‘20200605’,
‘2#060’ => ‘140545+0100’,
‘2#062’ => ‘20200605’,
‘2#063’ => ‘140545+0100’,
‘2#080’ => ‘Ernst Wilhelm Grueter’,
‘2#090’ => ‘Hamburg’,
‘2#092’ => ‘US Generalkonsulat’,
‘2#095’ => ‘Hamburg’,
‘2#101’ => ‘Deutschland’,
‘2#105’ => ‘Justice for George Floyd – Stop Killing Blacks’,
‘2#115’ => ‘antirassismus’,
‘2#116’ => ‘Alle Rechte vorbehalten’,
‘2#122’ => ‘Ernst Wilhelm Grueter’,
)